Ara
Close this search box.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ORGANİK TARIM

Türkiye’de organik tarım faaliyetleri, 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, organik tarımda yetki veren Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeye dayalı olarak yürütülmektedir.

Organik tarım, üretimin her aşamasının kontrol edildiği ve nihai ürünün sertifikalandırıldığı bir üretim şekli olduğundan kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının denetiminde ve sözleşme dahilinde uygulanmaktadır.

USB Certification olarak, 5262 sayılı sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerince, Organik Tarım Komitesi’nin 30.07.2019 tarihli ve 2019/06 sayılı kararı ve Bakanlık Makamının 01.08.2019 tarihli ve E.2327400 sayılı Olurları ile, Organik Bitkisel Üretim, Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması kapsamlarında TR-OT-52 kodu ile Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.

Haberler ve Duyurular

×