Ara
Close this search box.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Standardı yasalar tarafından genellikle talep edilenden daha fazla odaklılığı, tutarlılığı ve entegre edilen gıda güvenliği yönetim sistemini isteyen kuruluşlar tarafından uygulanması için özellikle tasarlanmıştır. ISO 22000 Standardı, gıda zincirinde nihai ürün güvenliğini etkileyebilecek tüm süreçleri kapsar ve ana üç temel alanı içerir. Bunlar: PRP’lerin (Ön Koşul Programları) etkin olarak uygulanması, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin (FSMS – HACCP) kurulması ve sürdürülmesi, iç ve dış iletişimlerin düzenlenmesidir.

Şirketimiz, ISO/IEC 17021 kapsamında akredite olmuş yurt dışı temsilcilikleri ile her ölçekteki işletmelere deneyimli denetçileri ile ISO 22000 Belgelendirme hizmeti vermektedir. Denetimler belgelendirme sürecine uygun olarak iki aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşamada denetim planlamasına odaklanılır ve şirketin denetim için hazır olup olmadığı değerlendirilir. İkinci aşamada ise Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin nasıl uygulandığı denetlenir.

Haberler ve Duyurular

×