Ara
Close this search box.

Regenevate

Günümüzde gıda, lif ve yakıtımızın çoğunu yetiştirmek için kullandığımız , ağır makinelerin, gübrelerin ve böcek ilaçlarının kullanılması gibi standart arazi kullanım ve endüstriyel tarım uygulamaları üst toprak kaybı, biyolojik çeşitlilik kaybı, çölleşme, habitat tahribatı ve hava ve su kirliliği yoluyla genel olarak gezegenimizin ekosistemine ve ekili arazilerdeki toprak koşullarının verimliliğine ve üretime uygunluğuna zarar vermektedir.

Tarım arazilerinin çoğu, dejeneratif arazi yönetimi uygulamaları nedeniyle, eskisinden çok daha düşük toprak organik madde seviyelerine sahip ve istatistikler 50 yıl içinde dünyayı besleyecek gıda yetiştirmek için yeterli toprak kalmayabileceğini işaret ediyor.

Rejeneratif tarım, dejeneratif tarımın aksine uygulamaları ile ekosistemin iyileştirilmesine katkı sağlar. Rejeneratif (yenileyici) tarım, biyoçeşitliliğe katkıda bulunarak, su döngüsünün verimliliğini arttırarak, toprak yapısındaki organik madde miktarını çoğaltarak toprak sağlığını ve atmosferden toprağa karbon akışını sağlayarak hava kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan bütüncül tarım uygulamalarından oluşur. Rejeneratif tarım uygulamalarının varlığında, standart arazi kullanım ve endüstriyel tarım uygulamalarına kıyasla olumsuz olan etkilerin azaltılmasının yanı sıra, toprak verimliliğinin artması ve iklim krizinin çözülmesine katkı sağlanması söz konusudur.

Regenevate, USB Certification tarafından rejeneratif tarım uygulamalarının değerlendirilmesi için oluşturulmuş bir programdır.

Haberler ve Duyurular

×